Privacyverklaring

Eetspiratie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Eetspiratie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52471411.

Persoonsgegevens die Eetspiratie verwerkt

Eetspiratie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die Eetspiratie verwerkt:

 • Voor- en/of achternaam of alias (dit is de naam die je zelf invult in het reactieformulier).
 • E-mailadres
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gebruikt zoeksysteem en zoekwoorden
 • Vanaf welke pagina je de website bezoekt
 • Ondervonden errors en foutcodes
 • Duur van het websitebezoek

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Eetspiratie verwerkt

De website van Eetspiratie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Eetspiratie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Eetspiratie raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Eetspiratie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Eetspiratie op via privacy@eetspiratie.nl, dan worden deze gegevens verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Eetspiratie persoonsgegevens verwerkt

Eetspiratie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Eetspiratie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Noodzakelijke, functionele cookies worden altijd door Eetspiratie geplaatst.

Daarnaast plaatst Eetspiratie ook cookies van derden. De grondslag hiervoor ligt in de toestemming die je hebt gegeven bij het (eerste) bezoek aan deze website. Als je hiervoor geen toestemming verleend, dan worden deze onderdelen geblokkeerd bij het bezoek aan de website. Verborgen inhoud wordt alleen getoond als je alsnog toestemming hiervoor verleend.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eetspiratie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eetspiratie) tussen zit. Eetspiratie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Eetspiratie wordt gehost via MijnDomein.nl. Eetspiratie heeft geen invloed op de systeemwijzigingen en beveiligingsmaatregelen die door deze partij worden genomen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eetspiratie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Hierna wordt ingegaan op de persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe lang deze worden bewaard.

Persoonsgegevens m.b.t. reacties op een bericht
Eetspiratie biedt de mogelijkheid om op berichten op deze website te reageren. Dit is op jouw eigen initiatief, bijvoorbeeld om jouw bevindingen kenbaar te maken of anderen te helpen. Jouw voor- en/of achternaam of alias, e-mailadres, IP-adres en eventueel jouw websiteadres (dit is niet verplicht) worden bij een reactie op een bericht aan Eetspiratie doorgegeven. Bij jouw reactie op een bericht worden alleen de door jouw gekozen naam en eventueel jouw websiteadres gepubliceerd. Andere bezoekers van deze website kunnen alleen deze informatie zien. De websitebeheerder van deze website kan wel jouw e-mailadres en IP-adres zien. Deze gegevens worden enkel gebruikt om desgewenst contact met jou op te nemen en om misbruik van deze website zoveel mogelijk te voorkomen. Reacties worden – voordat ze worden toegelaten op de website – gecontroleerd door de websitebeheerder. Indien hierin informatie wordt aangetroffen die de privacy van jou of andere kan aantasten, dan zal de websitebeheerder deze gevoelige informatie verwijderen of besluiten het bericht niet te plaatsen.
Gegevens bij berichten worden tot wederopzegging bij het bericht bewaard of worden verwijderd zodra het betreffende bericht definitief van de website wordt verwijderd.

Persoonsgegevens voor Google Analytics
Google Analytics houdt statistieken bij over jouw bezoek aan de website van Eetspiratie. Hier wordt onder andere de volgende informatie voor verzameld:

 • IP-adres (geannonimiseerd)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gebruikt zoeksysteem en zoekwoorden
 • Vanaf welke pagina je de website bezoekt
 • Ondervonden errors en foutcodes
 • Duur van het websitebezoek

Eetspiratie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Eetspiratie heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De gegevens worden anoniem door Google verwerkt. Het delen van gegevens is uitgeschakeld en de laatste 3 cijfers van jouw IP-adres worden onzichtbaar gemaakt en als zodanig opgenomen in de statistieken van Eetspiratie. Voor Eetspiratie is het IP-adres niet aan een persoon te relateren.

Persoonsgegevens per e-mail
Tot slot heb je de mogelijkheid om Eetspiratie te mailen via info@eetspiratie.nl. Eetspiratie heeft geen invloed op de inhoud van de e-mail die op jouw initiatief wordt verzonden. Eetspiratie stuurt geen mails door naar derden en maakt geen informatie uit jouw e-mail kenbaar aan anderen, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt verleend.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eetspiratie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies

Voor meer informatie over het gebruik van cookies wordt verwezen naar onze cookieverklaring.

Affiliate links

In artikelen van Eetspiratie en in de sidebar kunnen affiliate links worden geplaatst. Een affiliate link betreft een artikel op een andere (verkoop)site en als je daarop klikt, word je naar deze website van derden doorgestuurd. De verkopende partij kan zien dat de bezoeker afkomstig is van Eetspiratie. Als je besluit een artikel op deze website te kopen dan krijgt Eetspiratie een percentage van de verkoop. Hierdoor wordt het artikel voor jou niet duurder, maar je helpt Eetspiratie daar wel mee. Zodra je doorklikt naar de website van derden, is hun privacy- en cookieverklaring van toepassing. Eetspiratie is verder niet meer betrokken bij de verkoopprocedure en is derhalve ook niet aansprakelijk voor het handelen van derden of de kwaliteit van het product (garantie).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eetspiratie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Eetspiratie een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die bij Eetspiratie in het bezit zijn in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een overzicht van jouw gegevens op deze website downloaden of een verzoek tot verwijdering indienen via deze pagina: https://www.eetspiratie.nl/gdpr-avg-verzoek-om-inzage-in-persoonlijke-data/

Lukt het niet? Dan kun je ook contact opnemen via privacy@eetspiratie.nl

Eetspiratie reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Eetspiratie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

In het kader van de veiligheid van persoonsgegevens heeft Eetspiratie o.a. de volgende maatregelen getroffen:

 • SSL-certificaat website: bovenaan de website zie je https:// in plaats van http://. De ‘s’ staat voor secure, een beveiligde verbinding. Dit zie je ook vaak terug in een groen slotje of groene adresbalk. Hieraan kun je zien dat een website beveiligd is. Via deze beveiligde verbinding krijgen criminelen geen kans om misbruik te maken van jouw bezoek aan deze website.
 • Up-to-date website en plugins: zodra updates beschikbaar zijn, worden deze geïnstalleerd. Op deze manier is de software altijd up-to-date.
 • Zichtbare en onzichtbare Captcha: Eetspiratie gebruikt zowel zichtbare als onzichtbare Captcha’s. CAPTCHA staat voor Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Met andere woorden: deze test geeft aan of een persoon of een computer probeert in te loggen of te reageren. Dit voorkomt misbruik van de website. De keerzijde hiervan is dat je bij een reactie kan worden gevraagd om plaatjes aan te klikken of een rekensom moet oplossen, voordat een reactie wordt geplaatst.
 • Redactionele controle: Voordat een reactie op de website wordt geplaatst – bijvoorbeeld bij recepten – controleert de websitebeheerder jouw bericht. Eventueel aanwezige persoonsgegevens of aanstootgevende teksten worden verwijderd. De beheerder kan ook beslissen om de reactie niet te plaatsen en te verwijderen.
 • Blokkeren IP-adressen: Van een aantal landen heeft Eetspiratie de IP-adressen geblokkeerd. Ook bij misbruik kunnen IP-adressen worden geblokkeerd en daarmee de toegang tot de website worden ontzegt.
 • Beveiligingsplugin: Eetspiratie maakt gebruikt van een beveiligingsplugin.
 • Cookie toestemming plugin: Bij jouw eerste bezoek aan deze website – of als de cookies inmiddels zijn verlopen of door jou zijn verwijderd – wordt aan jou toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. Noodzakelijke en functionele cookies worden altijd geplaatst, maar je kunt zelf beslissen of je toestaat dat derden via deze website cookies op jouw computer kunnen plaatsen.
 • Bewerkersovereenkomst Google: Eetspiratie heeft met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten. Daarbij is afgesproken dat Google alleen de gegevens mag bewerken, maar niet mag gebruiken.
 • Geanonimiseerde IP-adressen: Door Google worden de laatste 3 cijfers van jouw IP-adres verwijderd, waardoor jouw IP-adres niet meer naar jou verwijst.
 • Gegevens delen Google uitgezet: Google gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden.
 • Geen gegevens met derden delen: Eetspiratie deelt op geen enkele wijze persoonsgegevens met derden, tenzij hier een wettelijke grondslag onder ligt.
 • Backups: van de websitegegevens wordt periodiek een backup gemaakt.
 • Versleuteling computer, tablet, telefoon: de apparaten waarop de websitebeheerder werkt, zijn allen versleuteld met een wachtwoord.
 • Versleuteling mailbox: alle mailaccounts van Eetspiratie zijn beveiligd en versleuteld.
 • Geen openbare WIFI-netwerken: Eetspiratie wordt onderhouden vanaf een eigen en versleutelde WIFI-verbinding. Er wordt geen gebruik gemaakt van openbare netwerken.
 • Geen openbaar toegankelijk gebouw: Eetspiratie wordt onderhouden vanuit een onderkomen dat niet openbaar toegankelijk is voor anderen.
 • Draaiboek datalekken: Voor het geval toch onverhoopt een datalek ontstaat, heeft Eetspiratie een draaiboek datalekken opgesteld.

Eetspiratie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt derhalve passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via privacy@eetspiratie.nl