Disclaimer

Eetspiratie verleent u hierbij toegang tot www.eetspiratie.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Eetspiratie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

Eetspiratie spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eetspiratie.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Eetspiratie oefent hierop voorafgaande controle en redactioneel toezicht uit en zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Eetspiratie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Eetspiratie is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website van Eetspiratie te kunnen raadplegen.

Auteursrechten

De artikelen, foto’s, video’s en recepten op Eetspiratie zijn (en blijven) eigendom van Eetspiratie.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eetspiratie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Als je informatie van Eetspiratie op een andere website vermeld, moet altijd de naam “Eetspiratie” worden vermeld met een werkende link naar de betreffende pagina of de website.

Klik hier voor meer informatie over het delen / kopiëren van recepten

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.