Privacy policy

Op deze pagina vind je de privacy policy van Eetspiratie. Hieronder lees je hoe Eetspiratie met jouw persoonlijke gegevens omgaat.

Privacy policy

Eetspiratie – onderdeel van Touch of Pink uit Cuijk – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens zijn te vinden op de website www.touchofpink.nl. Touch of Pink is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52471411.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eetspiratie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en/of achternaam of alias (dit is de naam die je zelf invult in het reactieformulier).
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gebruikt zoeksysteem en zoekwoorden
 • Vanaf welke pagina je de website bezoekt
 • Ondervonden errors en foutcodes
 • Duur van het websitebezoek

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eetspiratie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eetspiratie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Eetspiratie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eetspiratie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eetspiratie) tussen zit. Eetspiratie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Eetspiratie wordt gehost via MijnDomein.nl. Eetspiratie heeft geen invloed op de systeemwijzigingen en beveiligingsmaatregelen die door deze partij worden genomen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eetspiratie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Hierna gaan wij in op de persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe lang wij deze bewaren.

Persoonsgegevens m.b.t. reacties op een bericht
Eetspiratie biedt de mogelijkheid om op berichten op deze website te reageren. Dit is op jouw eigen initiatief, bijvoorbeeld om jouw bevindingen kenbaar te maken of anderen te helpen. Jouw voor- en/of achternaam of alias, e-mailadres, IP-adres en eventueel jouw websiteadres (dit is niet verplicht) worden bij een reactie op een bericht aan Eetspiratie doorgegeven. Bij jouw reactie op een bericht worden alleen de door jouw gekozen naam en eventueel jouw websiteadres gepubliceerd. Andere bezoekers van deze website kunnen alleen deze informatie zien. De websitebeheerder van deze website kan wel jouw e-mailadres en IP-adres zien. Deze gegevens worden enkel gebruikt om desgewenst contact met jou op te nemen en om misbruik van deze website zoveel mogelijk te voorkomen. Reacties worden – voordat ze worden toegelaten op de website – gecontroleerd door de websitebeheerder. Indien hierin informatie wordt aangetroffen die de privacy van jou of andere kan aantasten, dan zal de websitebeheerder deze gevoelige informatie verwijderen of besluiten het bericht niet te plaatsen.
Gegevens bij berichten worden tot wederopzegging bij het bericht bewaard of worden verwijderd zodra het betreffende bericht definitief van de website wordt verwijderd.

Persoonsgegevens voor Google Analytics
Google Analytics houdt statistieken bij over jouw bezoek aan de website van Eetspiratie. Hier wordt onder andere de volgende informatie voor verzameld:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gebruikt zoeksysteem en zoekwoorden
 • Vanaf welke pagina je de website bezoekt
 • Ondervonden errors en foutcodes
 • Duur van het websitebezoek

Eetspiratie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Eetspiratie heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De gegevens worden anoniem door Google verwerkt. Het delen van gegevens is uitgeschakeld en de laatste 3 cijfers van jouw IP-adres worden onzichtbaar gemaakt en als zodanig opgenomen in de statistieken van Eetspiratie. Voor Eetspiratie is het IP-adres niet aan een persoon te relateren.

Persoonsgegevens per e-mail
Tot slot heb je de mogelijkheid om Eetspiratie te mailen via info@eetspiratie.nl. Eetspiratie heeft geen invloed op de inhoud van de e-mail die op jouw initiatief wordt verzonden. Eetspiratie stuurt geen mails door naar derden en maakt geen informatie uit jouw e-mail kenbaar aan anderen, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt verleend.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eetspiratie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eetspiratie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Eetspiratie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

De cookies van Eetspiratie verlopen na 6 maanden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies geplaatst door derden

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Cookies social media
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Instragram, LinkedIn, Pinterest, Google+ en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media kanalen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram, Pinterest, Google+ en respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Wij bevelen aan om de privacy policies van deze bedrijven regelmatig te controleren:

Facebook
Google+ / YouTube
LinkedIn
Twitter
Instagram
Pinterest

Je bent uiteraard vrij om berichten van Eetspiratie te liken op social media of Eetspiratie te volgen. Je kunt Eetspiratie ook op ieder moment en zonder enige consequentie – op eigen initiatief – ontvolgen.

Cookies van adverteerders
Op de website van Eetspiratie staan advertenties van Bol.com en Google Adsense. Deze bedrijven plaatsen tracking cookies en andere mechanismen op jouw computer. Deze zijn onderworpen aan het eigen privacybeleid van deze bedrijven en valt niet onder de bevoegdheid van Eetspiratie. Via de onderstaande links kun je het beleid van deze bedrijven inzien en op welke wijze zij jou volgen op deze en andere websites.

https://www.bol.com/nl/m/voorwaarden/cookiebeleid/index.html
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eetspiratie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eetspiratie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Eetspiratie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eetspiratie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@eetspiratie.nl